Mẫu đơn

 

application-form-vn

 

1.   Đơn mở tài khoản tổ chức
Xem chi tiết
2.   Đơn yêu cầu mở tài khoản.
Xem chi tiết
3.   Đơn yêu cầu mở tài khoản tích lũy Xem chi tiết
4.   Đề nghị thay đổi thông tin tài khoản Xem chi tiết
5.   Yêu cầu thay đổi phương thức đáo hạn. Xem chi tiết
6.   Giấy đề nghị đóng tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi tích lũy định kỳ Xem chi tiết
7.   Giấy đề nghị đóng các loại tài khoản (ngoại trừ tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn và Tiền gửi tích lũy định kỳ) Xem chi tiết
8.   Đơn đăng ký dịch vụ Ngân hàng Trực Tuyến dành cho Doanh nghiệp
Xem chi tiết
9.   Đơn đăng ký dịch vụ Ngân hàng Trực Tuyến dành cho Doanh nghiệp ( đăng ký người sử dụng)
Xem chi tiết
10.   Đơn yêu cầu thay đổi dịch vụ Ngân hàng Trực Tuyến Xem chi tiết
11.  Đăng ký dịch vụ tin nhắn SMS
Xem chi tiết
12.  Yêu cầu thay đổi/ hủy dịch vụ SMS
Xem chi tiết
13.  Đăng ký dịch vụ giao dịch qua Fax  Xem chi tiết
14.  Đăng ký dịch vụ quản lý tài khoản doanh nghiệp qua hệ thống SWIFT Xem chi tiết
15.  Thỏa thuận về dịch vụ quản lý tài khoản doanh nghiệp qua hệ thống SWIFT Xem chi tiết
16.  Đơn đăng ký dịch vụ mở sao kê tài khoản MT940 Xem chi tiết
17.  Đơn yêu cầu (chứng từ, xác nhận, khác...) Xem chi tiết