Vay trung & dài hạn

 

medium---long-term---vn

 


GIỚI THIỆU

..........................................................................................................................................................................................................................

 

Tài trợ vay trung và dài hạn là một sản phẩm tín dụng giúp cho doanh nghiệp có thêm lựa chọn về vốn để đầu tư vào tài sản cố định phục vụ cho sản xuất và hoạt động kinh doanh như là xây dựng nhà máy, nhập khẩu máy móc thiết bị, v.v 

 


LOẠI HÌNH CHO VAY

..........................................................................................................................................................................................................................


Vay hợp vốn


Ngân hàng Shinhan Việt Nam có thể cung cấp loại hình vay hợp vốn bằng cách kêu gọi một nhóm các ngân hàng


Vay dự án


Ngân hàng Shinhan Việt Nam cung cấp tài chính để phục vụ cho việc xây dựng các dự án (xây cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khu dân cư...)

 

 


TIỆN ÍCH

..........................................................................................................................................................................................................................

 
Thỏa mãn nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án đầu tư mới


• Tăng cường năng lực sản xuất


• Kế hoạch trả nợ hợp lý


Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh


• Thủ tục đơn giản

 

 

THỦ TỤC

..........................................................................................................................................................................................................................

 
• Đơn xin cấp vay


• Hồ sơ pháp lý: GCN đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, GCN đăng ký mẫu dấu, GCN đăng ký thuế


• Kế hoạch sản xuất


• Lịch trả vay


• Chứng nhận sở hữu tài sản thế chấp (nếu có)


• Những giấy tờ khác (nếu có)