Hỗ trợ ngắn hạn

 

short--term-loan---vn

 

GIỚI THIỆU

...........................................................................................................................................................................................................................

 

Tài trợ vốn kinh doanh ngắn hạn là một sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động và giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, sản xuất và chu trình thương mại  

 

 

TIỆN ÍCH

...........................................................................................................................................................................................................................

 
• Bổ sung vốn lưu động

 
• Tái cân đối vốn

 
• 
Ổn định dòng tiền

 
• Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh

 
• Thủ tục đơn giản

 

 

THỦ TỤC

...........................................................................................................................................................................................................................

 
• Đơn xin cấp vay

 
• Hồ sơ pháp lý: GCN đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, GCN đăng ký mẫu dấu, GCN đăng ký thuế

 
• Kế hoạch sản xuất

 
• Chứng nhận sở hữu tài sản thế chấp (nếu có)


• Những giấy tờ khác (nếu có)