Bảo lãnh

 

guarantee---vn

 

GIỚI THIỆU

..........................................................................................................................................................................................................................


Ngân hàng Shinhan Việt Nam có thể cung cấp tất cả các loại bảo lãnh sau đây


- Bảo lãnh dự thầu


- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng


- Bảo lãnh ứng trước


- Bảo lãnh thanh toán


- Bảo lãnh bảo hành

 
TIỆN ÍCH

..........................................................................................................................................................................................................................

 
-  Đảm bảo sự tin cậy của đối tác công ty vì bảo lãnh được thực hiện bởi một ngân hàng danh tiếng


- Thủ tục đơn giản


- Có thể ký quỹ hoặc thế chấp để đảm bảo cho việc phát hành Thư bão lãnh


- Mức phí phù hợp

 

 

THỦ TỤC

..........................................................................................................................................................................................................................


-  Đơn xin cấp vay


-  Hồ sơ pháp lý: GCN đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, GCN đăng ký mẫu dấu, GCN đăng ký thuế


-  Hợp đồng kinh tế giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh


-  Những giấy tờ khác (nếu có)