Dịch vụ SMS

sms-banner---vn

 

PHẠM VI DỊCH VỤ

...........................................................................................................................................................................................................................

 

- Cập nhật ngay bằng tin nhắn cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài khoản

 

- Thông báo thay đổi thông tin tài khoản


- Nhắc nhở lịch trả nợ


- Thông tin liên quan đến tài khoản tiết kiệm


- Thông báo các thông tin tài chính khác

 

 

 

TIỆN ÍCH

...........................................................................................................................................................................................................................

 

- Chỉ cần sử dụng điện thoại di động, không cần đến ngân hàng


- Dễ dàng đăng ký


- Giao dịch và thông tin tài khoản được bảo mật 


- Dịch vụ tiện lợi 24/7

 

 

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

...........................................................................................................................................................................................................................

 

- Đơn yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn SMS 

 

- CMND/ Passport/ Visa (bản sao) 

 

- Passbook