Mẫu đơn

application-form-vn

 

 

1. Giấy yêu cầu chuyển tiền
Bấm vào đây
2. Thư điều chỉnh
Bấm vào đây

3. Thư cam kết

Bấm vào đây

4. Giấy yêu cầu chuyển tiền theo danh sách

Bấm vào đây
5. Giấy yêu cầu nộp thuế  Bấm vào đây
6. Đơn đề nghị sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử Bấm vào đây
7. Thư xác nhận Bấm vào đây
8. Xác nhận nguồn gốc tiền chuyển vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (Doanh nghiệp)
Bấm vào đây