Hotel Quickly
Hotel Quickly

Ưu đãi đến 10% cho chủ thẻ Shinhan
Thời hạn: 13/2/2017 – 13/2/2018
 

» xem chi tiết
Ninh Vân Bay
Ninh Vân Bay

Ưu đãi 15% cho chủ thè Shinhan.

 Thời hạn: đến 31/12/2017

 

» xem chi tiết
Khách sạn Caravelle
Khách sạn Caravelle

Ưu đãi 10% giá phòng tốt nhất cho phòng Deluxe và Opera bao gồm ăn sáng cho 1 người
Ưu đãi 20% giá phòng tốt nhất cho phòng Signature and Suites (bao gồm các ưu đãi của Signature Lounge)
Thời hạn: 31/07/2017

» xem chi tiết
Khách sạn Sheraton Hanoi
Khách sạn Sheraton Hanoi

Giảm đến 30% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: đến 31/12/2017

» xem chi tiết
Khách sạn Le Meridien Saigon
Khách sạn Le Meridien Saigon

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: đến 31/08/2017

» xem chi tiết
Khách sạn Koreana
Khách sạn Koreana

Ưu đãi đến 20% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Đến31/12/2018

» xem chi tiết