Palm Garden Resort
Palm Garden Resort

Ưu đãi đến 20% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 20/03/2017- 20/03/2018

» xem chi tiết
Six Senses Con Dao
Six Senses Con Dao

Ưu đãi 30% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 20/01/2017 - 20/12/2017

» xem chi tiết
Lotte Hotels & Resorts Hà Nội
Lotte Hotels & Resorts Hà Nội

Ưu đãi 5% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: 15/03/2017- 15/03/201

» xem chi tiết
Six Senses Ninh Van Bay
Six Senses Ninh Van Bay

Ưu đãi 30% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 20/01/2017 - 20/12/2017

» xem chi tiết
Evason Ana Mandara Nha Trang
Evason Ana Mandara Nha Trang

Ưu đãi 30% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 20/01/2017 - 20/12/2017

» xem chi tiết
Angsana Lăng Cô
Angsana Lăng Cô

Ưu đãi gói dịch với đặc quyền chơi Goft dành cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: đến 22/12/2017

» xem chi tiết