Khách sạn U Sapa
Khách sạn U Sapa

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Từ 01/12/2016 - 31/12/2017

» xem chi tiết
The Cliff Resort
The Cliff Resort

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan

 Thời hạn: 31/12/2017


» xem chi tiết
Le Indochina
Le Indochina

Ưu đãi 15% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Từ 26/12/2016 – 31/12/2017

» xem chi tiết
Salinda Resort Phu Quoc
Salinda Resort Phu Quoc

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 01/12/2016 - 28/02/2017

(Ưu đãi áp dụng khi đặt phòng tại website www.salindaresort.com)

» xem chi tiết
Novotel Suites Hanoi
Novotel Suites Hanoi

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: đến 31/12/2017

» xem chi tiết
Khách sạn Sheraton Hanoi
Khách sạn Sheraton Hanoi

Giảm đến 30% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: đến 31/12/2017

» xem chi tiết