Klavierhaus Piano
Klavierhaus Piano

Ưu đãi 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Đến 15/02/2017

» xem chi tiết
Minus 417
Minus 417

Ưu đãi 30% cho chủ thẻ Shinhan 

*Tặng 200 vouchers giảm giá 500.000đ

Thời hạn: Từ 14/11/2016 - 14/11/2017

» xem chi tiết
Kids plaza
Kids plaza

Ưu đãi 10% đối với các sản phẩm mang thương hiệu Kiza, Mamago và Mother-V cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: 31/12/2017

» xem chi tiết
VIVA Vietnam
VIVA Vietnam

Ưu đãi 10% đối với các sản phẩm nguyên giá (không bao gồm hàng new arrival, hàng không giảm giá)

Ưu đãi thêm 5% đối với các sản phẩm đã giảm giá từ 30%-50%

Thời hạn: Từ 01/08/2016 – 01/08/2017

» xem chi tiết
M.A.C Fashion
M.A.C Fashion

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 01/08/2016 – 01/08/2017

» xem chi tiết
Miracle Diamond & Jewelry
Miracle Diamond & Jewelry

Ưu đãi 20%  cho chủ thẻ tín dụng Bạch kim

Ưu đãi 15%  cho các chủ thẻ khác thuộc Ngân hàng Shinhan

Thời hạn: 1/8/2016 - 1/8/2017

» xem chi tiết