JOLO English Center
JOLO English Center

Ưu đãi 5% cho chủ thẻ Shinhan Bank

Thời hạn: 01/06/2017-31/05/2018


» xem chi tiết
Speak Up
Speak Up

Tặng thêm 1 level cấp độ trị giá 12,050,000VND cho KH đăng ký Shinhan Bank đăng ký gói 3 level của Speak Up

Tặng thêm 3 level cấp độ trị giá 36,150,000VND cho KH đăng ký Shinhan Bank đăng ký gói 4 level của Speak Up

Thời hạn: Đến 31/12/2017

» xem chi tiết
SuperBowl Viet Nam
SuperBowl Viet Nam

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Đến 31/12/2017

» xem chi tiết
Australia International School (AIS)
Australia International School (AIS)

Ưu đãi 50% cho phí đăng kí

Thời hạn: đến 31/12/2017

» xem chi tiết
American Academy (AMA)
American Academy (AMA)

Ưu đãi 5% cho chủ thẻ Shinhan

(Không áp dụng cho khóa học Cambridge)

Thời hạn: 31/12/2017

» xem chi tiết
GLN Education
GLN Education

Ưu đãi 5% đối với chủ thẻ Shinhan 
Thời hạn: đến 31/12/2017

» xem chi tiết