Australia International School (AIS)
Australia International School (AIS)

Ưu đãi 50% cho phí đăng kí

Thời hạn: đến 31/12/2017

» xem chi tiết
American Academy (AMA)
American Academy (AMA)

Ưu đãi 5% cho chủ thẻ Shinhan

(Không áp dụng cho khóa học Cambridge)

Thời hạn: 31/12/2017

» xem chi tiết
Clever Academy
Clever Academy

Ưu đãi 1,000,000 VND cho tất cả khóa học tại Clever Academy cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Từ 01/10/2016 - 01/10/2017

» xem chi tiết
GLN Education
GLN Education

Ưu đãi 5% đối với chủ thẻ Shinhan 
Thời hạn: đến 31/12/2017

» xem chi tiết
Artinus
Artinus

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan
Thời hạn: đến 31/12/2017 

» xem chi tiết
À Ố Show
À Ố Show

Ưu đãi đến 30% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: đến 31/12/2017

» xem chi tiết