Pure Spa
Pure Spa

Ưu đãi 20% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018


» xem chi tiết
Genkiland Onsen & Spa
Genkiland Onsen & Spa

Ưu đãi 20% cho chủ thẻ Shinhan
Thời hạn: 20/02/2017 - 31/05/2017

» xem chi tiết
Evian Spa Hanoi
Evian Spa Hanoi

Ưu đãi đến 20% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/03/2017 - 15/03/2018

» xem chi tiết
NShape Fitness
NShape Fitness

Ưu đãi 20% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan
Thời hạn: 01/04/2017-01/04/2018

» xem chi tiết
Lotte Legend Spa - Khách sạn Lotte Legend
Lotte Legend Spa - Khách sạn Lotte Legend

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan 
Thời hạn: 01/02/2017 -28/02/2018

» xem chi tiết
Nha khoa Paris
Nha khoa Paris

Ưu đãi 50% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Đến 31/12/2017

» xem chi tiết