Yo Cell Beauty
Yo Cell Beauty

Ưu đãi đến 20% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Đến 18/10/2018

» xem chi tiết
Trung Tâm Nha Khoa Dr Hùng và Cộng Sự
Trung Tâm Nha Khoa Dr Hùng và Cộng Sự

Ưu đãi đến 20% cho chủ thẻ Shinhan.

Thời hạn: Từ 18/09/2017 - 18/09/2018

» xem chi tiết
Spa InterContinental
Spa InterContinental

Ưu đãi 40% cho chủ thẻ Shinhan

* Áp dụng cho thẻ Tín dụng Shinhan Bạch Kim 

Thời hạn: Đến 01/07/2018

» xem chi tiết
Seoul Ace Dental Clinic
Seoul Ace Dental Clinic

Ưu đãi đến 10% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Đến 15/09/2018

» xem chi tiết
Phòng khám Y học Cổ truyền Hà Nội Kyung Hee
Phòng khám Y học Cổ truyền Hà Nội Kyung Hee

Ưu đãi đến 10% cho chủ thẻ Shinhan  

Thời hạn: 01/05/2017-31/05/2018

» xem chi tiết
Khách sạn Caravelle (Kara Spa)
Khách sạn Caravelle (Kara Spa)

Ưu đãi 20% cho các gói dịch vụ tại Kara Spa
Thời hạn: 31/07/2018

» xem chi tiết