Explore Spa (Le Meridien Saigon)
Explore Spa (Le Meridien Saigon)

Ưu đãi 49% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan Bạch Kim
*Áp dụng cho gói chăm sóc Tropical Brightening Facial Treatment - 60 phút
Thời hạn: 15/02-15/03/2017

» xem chi tiết
Lotte Legend Spa
Lotte Legend Spa

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan 
Thời hạn: 01/02/2017 -01/02/2018

» xem chi tiết
Nha khoa Paris
Nha khoa Paris

Ưu đãi 50% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Đến 31/12/2017

» xem chi tiết
Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột Sống Hoa Kỳ (ACC)
Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột Sống Hoa Kỳ (ACC)

Ưu đãi 5% cho của chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 13/02/2017 – 13/02/2018

» xem chi tiết
CALIFORNIA FITNESS AND YOGA CENTER
CALIFORNIA FITNESS AND YOGA CENTER

Ưu đãi 5% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: đến 01/04/2017

» xem chi tiết
Pamas Spa & Clinic
Pamas Spa & Clinic

Ưu đãi đến 50% cho chủ thẻ Shinhan 

Trả góp 0% trong 3, 6, 9, 12 tháng

Thời hạn: 8/8/2016 - 8/8/2017


» xem chi tiết