Spa InterContinental
Spa InterContinental

Ưu đãi 40% cho chủ thẻ Shinhan

* Áp dụng cho thẻ Tín dụng Shinhan Bạch Kim 

Thời hạn: Đến 01/07/2018

» xem chi tiết
Phòng khám Y học Cổ truyền Hà Nội Kyung Hee
Phòng khám Y học Cổ truyền Hà Nội Kyung Hee

Ưu đãi đến 10% cho chủ thẻ Shinhan  

Thời hạn: 01/05/2017-31/05/2018

» xem chi tiết
Khách sạn Caravelle (Kara Spa)
Khách sạn Caravelle (Kara Spa)

Ưu đãi 20% cho các gói dịch vụ tại Kara Spa
Thời hạn: 31/07/2018

» xem chi tiết
Anam QT Spa
Anam QT Spa

Ưu đãi 15% cho chủ thẻ tín dụng Bạch Kim và Vàng

 Thời hạn: Đến 31/12/2017

» xem chi tiết
Pure Spa
Pure Spa

Ưu đãi 20% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018


» xem chi tiết
Evian Spa Hanoi
Evian Spa Hanoi

Ưu đãi đến 20% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/03/2017 - 15/03/2018

» xem chi tiết