Genkiland Onsen & Spa
Genkiland Onsen & Spa

Ưu đãi 20% cho chủ thẻ Shinhan
Thời hạn: 20/02/2017 - 31/05/2017

» xem chi tiết
Evian Spa Hanoi
Evian Spa Hanoi

Ưu đãi đến 20% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/03/2017 - 15/03/2018

» xem chi tiết
NShape Fitness
NShape Fitness

Ưu đãi 20% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan
Thời hạn: 01/04/2017-01/04/2018

» xem chi tiết
Lotte Legend Spa - Khách sạn Lotte Legend
Lotte Legend Spa - Khách sạn Lotte Legend

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan 
Thời hạn: 01/02/2017 -28/02/2018

» xem chi tiết
Nha khoa Paris
Nha khoa Paris

Ưu đãi 50% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Đến 31/12/2017

» xem chi tiết
Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột Sống Hoa Kỳ (ACC)
Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột Sống Hoa Kỳ (ACC)

Ưu đãi 5% cho của chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 13/02/2017 – 13/02/2018

» xem chi tiết