East West Brewing Co.
East West Brewing Co.

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan 
Thời hạn: 12/06/2017 - 12/06/2018

» xem chi tiết
LUsine @ Le Loi
LUsine @ Le Loi

Ưu đãi đến 20% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Từ 01/06/2017-31/07/2017

» xem chi tiết
Novotel Rooftop Bar
Novotel Rooftop Bar

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Đến 31/12/2017

» xem chi tiết
Sitini Bar
Sitini Bar

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018

» xem chi tiết
Coffee Club
Coffee Club

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018

» xem chi tiết
B Lounge
B Lounge

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018

» xem chi tiết