Nhà hàng Au Parc
Nhà hàng Au Parc

Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 31/12/2017

» xem chi tiết
Nhà hàng The Refinery
Nhà hàng The Refinery

Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 31/12/2017

» xem chi tiết
Nhà hàng Propaganda
Nhà hàng Propaganda

Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 31/12/2017

» xem chi tiết
Legend Lounge
Legend Lounge

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Đến 01/02/2018

» xem chi tiết
Atrium cafe
Atrium cafe

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan 
Thời hạn: 01/02/2017 -01/02/2018

» xem chi tiết
Crystal Jade Palace
Crystal Jade Palace

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan 
Thời hạn: 01/02/2017 -01/02/2018

» xem chi tiết