Nhà hàng Hay Hay
Nhà hàng Hay Hay

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018

» xem chi tiết
Sitini Bar
Sitini Bar

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018

» xem chi tiết
Coffee Club
Coffee Club

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018

» xem chi tiết
B Lounge
B Lounge

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 15/04/2017 - 15/04/2018

» xem chi tiết
MBar Saigon
MBar Saigon

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 28/03/2017 - 28/03/2018

» xem chi tiết
Chill Skybar
Chill Skybar

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: 28/02/2017 - 01/02/2018

» xem chi tiết