Paris Baguette
Paris Baguette

Ưu đãi đến 15% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: đến 31/08/2018

» xem chi tiết
Nhà hàng Beirut
Nhà hàng Beirut

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Đến 18/09/2017

» xem chi tiết
Papas  Chicken
Papas Chicken

Ưu đãi 20% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Từ 06/11/2017 - 06/11/2018

» xem chi tiết
Gourmet 217
Gourmet 217

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Đến 10/10/2018

» xem chi tiết
Tajmasago Castle
Tajmasago Castle

Ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Từ 29/09/2017 – 29/10/2017

» xem chi tiết
Fanny Ice Cream
Fanny Ice Cream

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Từ 01/09/2017 - 01/09/2018

» xem chi tiết