Caffe Bene
Caffe Bene

Ưu đãi 20% cho chủ thẻ Shinhan Bạch Kim

Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Shinhan hạng Vàng và E-Card

Ưu đãi  5% cho chủ thẻ Shinhan hạng Chuẩn và thẻ Ghi nợ

Thời hạn: 31/12/2017

» xem chi tiết
Grille6 Steakhouse
Grille6 Steakhouse

Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn thức ăn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Từ 24/12/2016 - 31/12/2017

» xem chi tiết
EON 51 Heli Bar
EON 51 Heli Bar

Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Từ 15/12/2016 - 15/12/2017

» xem chi tiết
EON 51 Cafe
EON 51 Cafe

Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Từ 15/12/2016 - 15/12/2017

» xem chi tiết
Gia Viên
Gia Viên

Ưu đãi 10% trên hóa đơn cho chủ thẻ Shinhan 

Thời hạn: Từ 15/11/2016 - 15/11/2017

*Không áp dụng vào các ngày 24,25/12/2016, 31/12/2016 và 01/01/2017

» xem chi tiết
Nhà hàng Botanica
Nhà hàng Botanica

Ưu đãi 15% trên tổng hóa đơn thức ăn cho chủ thẻ Shinhan

Thời hạn: Từ 24/12/2016 - 31/12/2017

» xem chi tiết