Ưu đãi 0% lãi suất tại PNJ

Từ 01/12/2017, Trả góp 6 và 9 tháng 0% lãi suất với thẻ tín dụng Shinhan Việt Nam tại PNJ 

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất tại Bảo hiểm AIA

Trả góp đến 12 tháng 0% lãi suất (Phí chuyển đổi tháng đầu) với thẻ tín dụng Shinhan Việt Nam tại AIA

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất tại Everon

Trả góp đến 12 tháng 0% lãi suất với thẻ tín dụng Shinhan Việt Nam tại Everon 

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất tại ILA

Từ 01/09/2017, Trả góp đến 12 tháng 0% lãi suất, KHÔNG phí chuyển đổi với thẻ tín dụng Shinhan Việt Nam tại ILA 

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất tại Yo Cell Beauty

Trả góp đến 12 tháng 0% lãi suất (Phí chuyển đổi tháng đầu) với thẻ tín dụng Shinhan Việt Nam tại Yo Cell Beauty

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất tại Kymdan

Trả góp 3,6,9 và 12 tháng 0% lãi suất với thẻ tín dụng Shinhan Việt Nam tại website Kymdan