Thẻ ghi nợ Doanh nghiệp liên kết Kocham - Shinhan

 

Tận hưởng những ưu đãi đặc biệt như một thẻ thành viên Kocham cùng với sức mạnh thanh toán toàn cầu như một thẻ ghi nợ Visa.

 

Thẻ Tín dụng Doanh nghiệp liên kết Kocham - Shinhan

 

Tận hưởng những ưu đãi đặc biệt như một thẻ thành viên Kocham cùng với sức mạnh thanh toán toàn cầu như một thẻ tín dụng Visa.

 

Thẻ Ghi nợ quốc tế Visa Doanh Nghiệp hạng chuẩn

 

Mở thẻ thật đơn giản và dễ dàng khi Doanh nghiệp của bạn đã có tài khoản thanh toán tại Shinhan Việt Nam

 

Thẻ tín dụng Quốc tế Visa Doanh Nghiệp hạng Vàng

 

Giải pháp cho việc sử dụng và quản lý việc chi tiêu tốt hơn dành cho Doanh nghiệp của bạn