Shinhan Points

 

Chi tiêu thông minh hơn cùng thẻ Ngân hàng Shinhan Việt Nam Visa!

Điểm thưởng Shinhan Point sẽ tự động tích lũy bất cứ khi nào và bất cứ đâu Quý khách sử dụng thẻ. Điểm thưởng này có thể được quy đổi thành tiền mặt thật dễ dàng !* Đối với khách hàng cá nhân: Điểm thưởng được tích luỹ cho chủ thẻ chính từ chi tiêu của tất cả các thẻ (bao gồm chi tiêu của chủ thẻ phụ)

 

* Đối với khách hàng doanh nghiệp: Điểm thưởng tích luỹ cho doanh nghiệp từ chi tiêu của tất cả các thẻ dành cho doanh nghiệp

 
 

TIÊU CHUẨN TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG

...........................................................................................................................................................................................................................

 

Điểm thưởng Shinhan Point được tích lũy cho các giao dịch thẻ nội địa cũng như quốc tế


Tỷ lệ tích lũy điểm thưởng:

 

platinum-web

Đối với thẻ Bạch Kim


0.2% (Chủ thẻ nhận 02 điểm thưởng cho mỗi 1000 VNĐ chi tiêu qua thẻ Bạch Kim)

conusmer card 1

Đối với thẻ Vàng và Chuẩn


0.1% (Chủ thẻ nhận 01 điểm thưởng cho mỗi 1000 VNĐ chi tiêu qua thẻ Vàng hoặc thẻ Chuẩn)


Thời hạn của điểm thưởng : 3 năm (sau 3 năm điểm thưởng sẽ tự động hết hạn theo phương thức điểm tích lũy trước sẽ hết hạn trước, điểm tích lũy sau sẽ hết hạn sau)


Khi thành viên thẻ chấm dứt, điểm thưởng cũng sẽ chấm dứt theo.

 

 

CÁCH THỨC QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

...........................................................................................................................................................................................................................

 

Số điểm thưởng Shinhan Point tối thiểu để quy đổi thành tiền mặt là 15.000 điểm

 

Đối với chủ thẻ cá nhân Đối với chủ thẻ doanh nghiệp

 Cách 1: Đến chi nhánh Ngân hàng Shinhan Việt Nam


- Điền và ký mẫu đơn yêu cầu đổi điểm thưởng


- Xuất trình CMND/ Hộ chiếu


- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản thanh toán VNĐ của Quý khách tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam


Cách 2: Gọi tổng đài 1800-1560 và gặp Tổng đài viên

- Đến chi nhánh Ngân hàng Shinhan Việt Nam


- Nộp mẫu đơn yêu cầu đổi điểm thưởng được đóng dấu và ký bởi đại diện Doanh nghiệp


- Xuất trình CMND/Hộ chiếu của người nhận


- Xuất trình thư ủy quyền của đại diện Doanh nghiệp


- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản thanh toán VNĐ của Doanh nghiệp tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam

 

(*) Trong trường hợp chuyển khoản, không yêu cầu thư ủy quyền


- Đối với các trường hợp chủ thẻ đang trong tình trạng nợ quá hạn, việc quy đổi điểm thưởng sẽ không thực hiện được.