1
Chi tiết chương trình:


Giảm 10% trên tổng hóa đơn tại Nike khi thanh toán bằng thẻ Shinhan

2
Sản phẩm áp dụng:

Tất cả thẻ Shinhan (Tín dụng/Ghi nợ/Doanh nghiệp)

3
Thời hạn chương trình:

Từ 15/05/2021 đến 31/12/2021

4
Điều kiện và điều khoản áp dụng:
  • Chỉ áp dụng tại các cửa hàng Hồ Chí Minh và Hà Nội, chi tiết 
  • Không áp dụng chung với những chương trình khuyến mãi khác
  • Chỉ áp dụng cho hàng nguyên giá, không áp dụng cho hàng giảm giá