CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 10%

1
Chế độ ưu đãi:

Giảm 10% học phí tất cả các lớp

2
Đối tượng áp dụng:

Nhân viên và khách VIP được Ngân hàng Shinhan giới thiệu

3
Thời hạn chương trình:

Từ nay đến 02.07.2021 (hoặc đến khi có thông báo mới từ CISS)

4
Điều kiện áp dụng:
  • Khách hàng hoặc nhân viên của Ngân hàng Shinhan có người thụ hưởng là con ruột, con nuôi và chưa học tại hệ thống CISS
  • Thanh toán đầy đủ học phí 01 lần trong năm
  • Không áp dụng cộng dồn các chương trình ưu đãi khác
  • Điều kiện và điều khoản áp dụng: Tại đây.