1
Chi tiết chương trình

Ưu đãi 3% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng cá nhân Shinhan.

  2
  Đối tượng áp dụng:

  Các thẻ tín dụng cá nhân do Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành dưới đây theo các đầu mã BIN: 403013, 450255, 469672, 469673, 401559 

  3
  Thời hạn chương trình:

  Đến 30/06/2021

  4
  Điều kiện và điều khoản áp dụng
  • Chương trình áp dụng tại các hệ thống siêu thị K-Market Hà Nội và Hồ Chí Minh
  • Không áp dụng cùng với chương trình khuyến mãi khác (nếu có)