1
Chi tiết chương trình
  • Giảm 5% trên giao dịch  từ 500.000 đồng bằng thẻ tín dụng Shinhan tại ứng dụng hoặc website mua hàng của Speed L
  • Giảm tối đa 50.000 đồng/ giao dịch
  • Áp dụng chiết khấu trực tiếp cho một giao dịch hợp lệ đầu tiên/ mỗi thẻ/ mỗi ngày, trong suốt thời gian diễn ra chương trình
  • Không giới hạn số lượng thẻ được chiết khấu mỗi ngày trong suốt chương trình.
2
Đối tượng áp dụng:

Các thẻ tín dụng cá nhân do Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành dưới đây theo các đầu mã BIN: 403013, 450255, 469672, 469673, 401559

3
Thời hạn chương trình:

Giai đoạn 1: Từ 01/01/2022 - 31/01/2022. Áp dụng cho tất cả các ngày.

Giai đoạn 2: Từ 01/02/2022 - 31/12/2022. Áp dụng cho các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.