Chi tiết ưu đãi

 • Nhận thêm 15% giá trị dặm bay khi quy đổi Dặm thưởng Shinhan tích luỹ từ thẻ thành Dặm bay Asia Miles trong thời hạn diễn ra chương trình.  
  Lưu ý: Chủ thẻ phải là hội viên của Asia Miles để yêu cầu đổi dặm.

 • Mỗi hội viên được tặng thêm tối đa 10,000 điểm.
  Chương trình không hạn chế số lượng lần quy đổi dặm để tích luỹ Dặm thưởng thêm.

 • Dặm thưởng thêm sẽ được ghi nhận vào tài khoản Asia Miles của Hội viên trong 6-8 tuần từ ngày kết thúc của chương trình.
  Hội viên xin vui lòng liên hệ Asia Miles nếu không nhận được Dặm thưởng thêm trước ngày 30/05/2019.

 • Dặm thưởng thêm Asia Miles trong chương trình này không được hoàn trả, huỷ bỏ hay nhượng lại.

 • Các Điều kiện và Điều khoản khác của Asia Miles được áp dụng.

Thời hạn chương trình

 • Từ 28/12/2018 - 28/01/2019

Đối tượng khách hàng

 • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Travel hạng Bạch Kim

Điều kiện & Điều khoản >