1
Chi tiết chương trình:

Phạm vi áp dụng: Toàn Chi nhánh/ Phòng giao dịch và Smart Credit  

Đối tượng khách hàng: 

 • Khách hàng mở Thẻ cùng thời điểm với khoản vay tín chấp tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam VÀ
 • Khách hàng chưa có hoặc đã đóng Thẻ trước thời điểm 10/04/2022.

Ưu đãi áp dụng:

 • Ưu đãi 1: Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Ưu đãi 2: Hoàn tiền 200.000 đồng khi kích hoạt Thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phê duyệt phát hành Thẻ.

   2
   Sản phẩm áp dụng:

   Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan

   3
   Thời hạn chương trình:

   Từ 10/10/2022 đến 15/11/2022

   4
   Điều kiện và điều khoản áp dụng:

   Vui lòng tham khảo tại đây