Thu Yêu Thương Cùng Thẻ Tín Dụng Doanh Nghiệp Shinhan  

1
  Thời gian chương trình:

 12/08/2019 - 06/10/2019 (08 tuần)

2
  Sản phẩm áp dụng:

Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Doanh Nghiệp

Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Doanh Nghiệp Shinhan - Kocham

Thể lệ chương trình: 

- Mỗi tuần sẽ có 10 giải thưởng dành cho 10 Khách hàng có tổng chi tiêu hợp lệ sớm nhất.
- Người đại diện doanh nghiệp đoạt giải sẽ nhận được quà tặng chậm nhất vào ngày 18/10/2019.
- Mỗi doanh nghiệp đoạt giải chỉ nhận được 01 phần quà trong suốt chương trình.

Tổng chi tiêu Thẻ Tín Dụng Doanh Nghiệp Shinhan đạt mức 20 triệu đồng sớm nhất mỗi tuần nhận ngay:

Điều kiện và điều khoản Áp dụng