Chi tiết ưu đãi

 • Giảm 200.000 VND tại Traveloka vào các ngày Thứ Tư hàng tuần trong suốt Thời hạn chương trình. 

 • Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được ưu đãi nếu số lượng Ưu Đãi cho mỗi Ngày ưu đãi đã được sử dụng hết.

 • Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 Thẻ Tín Dụng Shinhan và 1 thiết bị) chỉ được sử dụng Ưu Đãi một (01) lần dành cho Mã Ưu Đãi “SHSTAY” và một (01) lần dành cho Mã Ưu Đãi “SHFLY” trong mỗi Tháng ưu đãi. Tương đương mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ nhận được Ưu đãi tối đa bốn (04) lần dành cho Mã Ưu Đãi “SHSTAY” và tối đa bốn (04) lần dành cho Mã Ưu Đãi “SHFLY” trong suốt Thời hạn chương trình.

 • Chương trình không áp dụng đồng thời với mã giảm giá khác.

Điều kiện & điều khoản >

Thời hạn chương trình

 • Từ 20/03/2019 đến 12/06/2019

 • Chương trình có tổng cộng mười ba (13) ngày ưu đãi vào các ngày Thứ Tư hàng tuần trong suốt Thời hạn chương trình (“Ngày ưu đãi”).

 • Thời gian đặt phòng và mua vé: Từ 9:00 – 23:59 mỗi Thứ Tư hàng tuần trong suốt Thời hạn chương trình căn cứ theo giờ Việt Nam GMT+7 và theo hệ thống của Traveloka.

 • Thời gian lưu trú và thời gian bay: Từ 09:00 20/03/2019 – 23:59 20/09/2019.

Đối tượng khách hàng

Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ của các Thẻ Tín Dụng do Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành dưới đây và có lịch sử tín dụng tốt của:

 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Chuẩn

 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Vàng

 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Bạch Kim

 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Travel Bạch Kim

 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa PWM (SPB)