TẶNG ĐẾN 3,3 TRIỆU ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI THẺ TÍN DỤNG SHINHAN

Thời hạn chương trình

Từ ngày 08/02 - 27/04/2018

Sản phẩm thẻ áp dụng

Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Chuẩn, Vàng và Bạch Kim

Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Chuẩn, Vàng và Bạch Kim

Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Travel Bạch Kim

Chi tiết chương trình

Khách hàng nộp đầy đủ hồ sơ mở Thẻ tín dụng mới từ ngày 08/02/2018 và được chấp nhận bởi Ngân hàng Shinhan từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 27/04/2018 sẽ được tham gia nhận quà như sau:

Loại thẻQuà TặngĐiều kiện
Hi-Point/ Cash Back ChuẩnĐiểm chào mừng: 350.000 điểm; hoặc Tiền thưởng chào mừng: 350.000 đồngKích hoạt và thực hiện ít nhất một giao dịch trong vòng 60 ngày, kể từ ngày phát hành 
Hoàn tiền 200.000 đồng (*)Chi tiêu tối thiểu 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ
Hi-Point / Cash Back VàngĐiểm chào mừng: 550.000 điểm; hoặc Tiền thưởng chào mừng: 550.000 đồngKích hoạt và thực hiện ít nhất một giao dịch trong vòng 60 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ
Va li 20" trị giá 1,9 triệu đồngChi tiêu tối thiểu 2 triệu đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ
Hi-Point/ Cash Back Bạch KimĐiểm chào mừng: 1.100.000 điểm; hoặc Tiền thưởng chào mừng: 1.100.000 đồngKích hoạt và thực hiện ít nhất một giao dịch trong vòng 60 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ
Va li 25" trị giá 2,35 triệu đồngChi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày  phát hành thẻ
Travel Bạch KimVa li 25" trị giá 2,35 triệu đồngChi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ
Dặm bay chào mừng: 2.000Chi tiêu tối thiểu 10 triệu đồng trong kỳ sao kê đầu tiên và bắt đầu sử dụng thẻ trong vòng 60 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ

(*) Áp dụng cho 1.400 khách hàng đầu tiên thỏa điều kiện chương trình

Điều kiện và điều khoản áp dụng

Phương thức nhận quà