1
Chi tiết chương trình:

>>> Ưu đãi mỗi ngày 

  • Giảm 20.000VNĐ đơn hàng tối thiểu 299.000VNĐ khi thanh toán bằng Thẻ Shinhan Be-SAFE
  • Trong khung giờ áp dung 00:00 sáng đến 23:59 tối. 
  • Khung giờ thu thập: 09:00 sáng hằng ngày, cập nhập vào các ngày cụ thể của Mega Campaign. 

>>> Ưu đãi Mega 

  • Giảm 50.000VNĐ đơn hàng tối thiểu 999.000VNĐ khi thanh toán bằng Thẻ Shinhan Be-SAFE
  • Trong khung giờ áp dụng từ 00:00 sáng đến 23:59 tối. 
  • Khung giờ thu thập: 00:00 sáng đến 23:59 tối, cập nhập vào các ngày cụ thể của Mega Campaign.
2
Khách hàng hợp lệ:

- Chủ thẻ thanh toán quốc tế Shinhan Be-SAFE thỏa điều kiện chương trình 

- Áp dụng tại tài khoản trên Mobile-site Lazada.vn và ứng dụng di động Lazada

3
Thời gian chương trình:

- Ưu đãi mỗi ngày: Áp dụng từ 15/04/2023 đến ngày 31/12/2023.

- Ưu đãi Mega • Áp dụng vào các ngày đặc biệt 6-8/6, 9-11/9, 10-12/10, 11/11 & 12-14/12/2023

4
Điều kiện và điều khoản áp dụng:

Chi tiết, xem tại đây