Sol – Chuyển Khoản Miễn Phí

 

1. Thời gian chương trình: Từ ngày 03 tháng 06 năm 2019 đến hết ngày 02 tháng 08 năm 2019.

 

2. Hình thức khuyến mãi: Miễn phí giao dịch chuyển khoản trong nước

 

3. Địa điểm áp dụng: Chương trình áp dụng tại tất chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc.

 

4. Đối tượng áp dụng: Khách hàng Internet Banking cá nhân (hiện tại và mới)

 

5. Nội dung chương trình khuyến mãi

Trong thời gian chương trình khuyến mãi, khách hàng cài đặt ứng dụng Mobile Banking SOL và thực hiện ít nhất 01 giao dịch thanh toán hóa đơn hay nạp tiền điện thoại (*) trên ứng dụng SOL sẽ được miễn 03 tháng phí chuyển khoản trong nước.

 

(*) Giao dịch thanh toán hóa đơn hay nạp tiền điện thoại bao gồm các giao dịch sau: thanh toán hóa đơn, đăng ký thanh toán hóa đơn tự động, nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ cào, đăng ký dịch vụ SMS top-up.

 

  • Đối với khách hàng thỏa điều kiện chương trình từ 03/06/2019 - 02/07/2019, khách hàng sẽ được miễn phí chuyển khoản trong nước trong thời gian 03 tháng, kể từ 00:00 ngày 10/07/2019 đến 23:59 ngày 09/10/2019.
  • Đối với khách hàng thỏa điều kiện chương trình từ 03/07/2019-02/08/2019, khách hàng sẽ được miễn phí chuyển khoản trong nước trong thời gian 03 tháng, kể từ 00:00 ngày 10/08/2019 đến 23:59 ngày 09/11/2019.

Kết quả chương trình khuyến mãi sẽ được đăng trên website và Facebook fanpage chính thức của Ngân hàng Shinhan, dự kiến trong vòng 02 tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc.

Tải ứng dụng SOL ngay