Chi tiết ưu đãi

  • Chương trình 1: Tặng thẻ Thành Viên:

Tặng 1 Thẻ Thành Viên Vàng (chiết khấu đến 15%) khi thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan Bạch Kim.

Tặng 1 Thẻ Thành Viên Bạc (chiết khấu đến 10%) khi thanh toán bằng: Thẻ Tín Dụng Vàng & Chuẩn; Thẻ Ghi Nợ; Thẻ Doanh Nghiệp. 

  • Chương trình 2: Tặng mã ưu đãi: 

     (Áp dụng cho tất cả Chủ Thẻ Shinhan)

Nhận ngay 1 mã giảm giá 10.000 won cho giao dịch trên $100

Nhận ngay 1 mã giảm giá 30.000 won cho giao dịch trên $300

  • Chương trình 3: Nhận thẻ quà tặng:

    (Áp dụng cho tất cả Chủ thẻ Shinhan)

Tặng 1 thẻ quà tặng điện tử trả trước trị giá 10.000 KRW (cho những giao dịch cùng ngày từ $50 trở lên)

Lưu ý: Thẻ quà tặng này chỉ được sủ dụng vào ngày nhận thẻ

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 31/12/2019