Quẹt thẻ Shinhan nhận ngay mã Grab

1
  Promotion period
 • Từ 05/09/2019 đến 13/12/2019
 • Chương trình có tổng cộng ba mươi (30) ngày ưu đãi vào các ngày Thứ Năm và Thứ Sáu hàng tuần trong suốt thời hạn chương trình (“Ngày ưu đãi”).
2
  Eligible products
 • Shinhan consumer credit cards issued by Shinhan Bank with BIN number: 403013, 450255, 469672, 469673

Thể lệ chương trình

 
 • Ưu đãi Grab Transport:
  • Giảm 30.000 đồng cho giao dịch đặt Grab Transport (Grab Car/ Grab Bike/ Grab Delivery) khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Shinhan tại ứng dụng di động Grab.
  • Áp dụng cho 200 chủ thẻ hợp lệ đầu tiên trong mỗi Ngày ưu đãi.
  • Nhập mã ưu đãi: SHINHAN30
 • Grab Food Offer:
  • Giảm 20% (tối đa 30.000 đồng) cho giao dịch đặt Grab Food khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Shinhan tại ứng dụng di động Grab.
  • Áp dụng cho 200 chủ thẻ hợp lệ đầu tiên trong mỗi Ngày ưu đãi.
  • Nhập mã ưu đãi: SHINHAN30
 • Mỗi chủ thẻ hợp lệ (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng Shinhan và 1 thiết bị) chỉ được sử dụng ưu đãi một (01) lần dành cho ưu đãi “Grab Transport” và một (01) lần dành cho ưu đãi “Grab Food” trong mỗi Ngày ưu đãi. Tương đương mỗi chủ thẻ hợp lệ sẽ nhận được ưu đãi tối đa ba mươi (30) lần dành cho ưu đãi “Grab Transport” và tối đa ba mươi (30) lần dành cho ưu Đãi “Grab Food” trong suốt thời hạn chương trình.
 • Chi tiết điều kiện và điều khoản bên dưới.
                   

Điều kiện và điều khoản

 
 • Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây