1
Chi tiết chương trình:

Tận hưởng set menu trưa với giá chỉ 280.000 VNĐ/ người (Giá ban đầu là 400.000 VNĐ) và chịu phụ phí 15% (bao gồm VAT và phí dịch vụ)

Giờ phục vụ: 11:30 đến 14:30 tại nhà hàng La Cheminee.

  2
  Thời hạn chương trình:

  Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 29/04/2021 (Từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần)

  3
  Điều kiện điều khoản áp dụng:

  Ưu đãi này không thể áp dụng cùng bất kỳ ưu đãi hay giảm giá nào khác
  Ưu đãi chỉ áp dụng đối với những khách hàng đặt bàn trực tiếp tại website: www.pullman-hanoi.com , trang facebook chính thức của Pullman Hà Nội hoặc gọi tới nhà hàng La Cheminee theo số (243) 7330688 bấm phím 42315