1
Thời hạn chương trình:

Từ 05/10/2020 đến 28/02/2021

2
Sản phẩm áp dụng:

Chủ thẻ ghi nợ cá nhân Shinhan Visa

3
Thể lệ chương trình:

Chủ thẻ ghi nợ cá nhân Shinhan Visa có người thân ở Mỹ có thể nhận tiền từ Mỹ chuyển thẳng vào tài khoản thẻ thông qua website Remitly với ưu đãi như sau:

  • 0 phí cho giao dịch đầu tiên, giảm $5 phí cho giao dịch thứ 2
  • Phí từ giao dịch thứ 3 chỉ $4.99 cho số tiền bất kỳ

Lưu ý:

* Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng mới của Remitly

* Tải Remitly app và đăng ký dịch vụ

* Không phí áp dụng cho người nhận

* Số tiền nhận sẽ được tự động chuyển thành VND và ghi có vào thẻ ghi nợ của khách hàng tại Shinhan Bank Vietnam

4
Điều kiện điều khoản áp dụng:
  • Thực hiện giao dịch tại link