1
Chi tiết chương trình:

Khi mở thành công tài khoản và đăng ký dịch vụ sử dụng hình thức định danh trực tuyến (eKYC) qua Mobile Banking SOL của Ngân hàng Shinhan, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được e-voucher của Urbox. Cụ thể:

  • 35 khách hàng cá nhân đầu tiên sẽ nhận e-voucher trị giá 350.000 VNĐ.
  • 135 khách hàng cá nhân tiếp theo sẽ nhận e-voucher trị giá 150.000 VNĐ.
  • 1.305 khách hàng cá nhân tiếp theo sẽ nhận e-voucher trị giá 50.000 VNĐ.

Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 (một) e-voucher trong suốt chương trình khuyến mãi. E-voucher sẽ được gửi đến khách hàng thông qua số điện thoại đã đăng ký với Ngân hàng Shinhan bằng hình thức SMS, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau thời gian khách hàng mở thành công tài khoản và đăng ký dịch vụ sử dụng hình thức eKYC.

 

2
Thời hạn chương trình:

  Từ ngày 05/03/2021 đến ngày 30/04/2021

 

3
Điều kiện chương trình:

  Vui lòng xem tại đây: Link