Thời hạn chương trình:
Từ ngày 15/01/2019 - 06/03/2019
Khách hàng hợp lệ:
Tất cả các Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ nhận được tin nhắn/thư điện tử/cuộc gọi từ Shinhan về chương trình này.
 Nội dung chương trình:

 Chương Trình 1: BÙNG NỔ MÙA LỄ HỘI

  • Giải thưởng: Chủ Thẻ thỏa điều kiện chi tiêu cao nhất trong Thời Hạn Chương Trình sẽ nhận được giải thưởng:

Tổng điểm sẽ được tính trong Thời hạn Chương trình (15/01/2019 - 06/03/2019) và khách hàng hợp lệ khi đã nhắn tin đăng kí tham gia chương trình. 

  • Cách thức tham gia: Soạn SHCARD-NY gửi 6089 
  • Điều kiện & Điều khoản: Chi tiết điều kiện & điều khoản xem tại đây.

—♦—

Chương Trình 2: KHÁM PHÁ VÙNG ĐẤT MỚI

  • Giải thưởng: Chủ Thẻ thỏa điều kiện chi tiêu ngoại tệ sớm nhất trong Thời Hạn Chương Trình sẽ nhận được giải thưởng:

Tổng điểm sẽ được tính trong Thời hạn Chương trình (15/01/2019 - 06/03/2019) và khách hàng hợp lệ khi đã nhắn tin đăng kí tham gia chương trình. 

  • Cách thức tham gia: Soạn SHCARD-XB gửi 6089
  • Điều kiện & Điều khoản: Chi tiết điều kiện & điều khoản xem tại đây.

—♦—

Danh sách khách hàng trúng thưởng:

Xin chúc mừng những khách hàng đã trúng thưởng và cảm ơn quý khách đã luôn đồng hành cùng Thẻ Tín Dụng Shinhan trong thời gian qua.

Quý khách vui lòng xem danh sách tại đây.