Hoàn tiền lên đến 1.000.000 đồng và phích giữ nhiệt Elmich cao cấp

1
Chi tiết chương trình

Áp dụng tại Tất cả chi nhánh Shinhan, kênh Smart Credit

Ưu đãi 1: Áp dụng cho khách hàng mới

  - Hoàn tiền 300.000 đồng: Khi chi tiêu tối thiểu 700.000 đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ vật lý

  - Hoàn tiền 500.000 đồng: Khi chi tiêu tối thiểu 1.000.000 đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ vật lý

  - Hoàn tiền 1.000.000 đồng: Khi chi tiêu tối thiểu 2.000.000 đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ vật lý

 Ưu đãi 2: Áp dụng cho khách hàng đã có thẻ tín dụng Shinhan và mở mới thẻ tín dụng Shinhan – Lotte Mart

  - Tặng phích giữ nhiệt ELMICH Inox (500ml): Khi chi tiêu tối thiểu 500.000 đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ vật lý

2
Sản phẩm áp dụng:

Thẻ tín dụng Visa Shinhan - Lotte Mart

3
Thời hạn chương trình:

Từ 25/09/2020 đến 25/12/2020

4
Điều kiện và điều khoản áp dụng

Vui lòng tham khảo tại đây.

Mở thẻ tại đây