Mua sắm online - Nhận ngay quà khủng 

Áp dụng cho các giao dịch chi tiêu, mua sắm trực tuyến trong nước và quốc tế của Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan trong thời hạn chương trình

*Không tính các giao dịch quảng cáo qua mạng xã hội như Google, Facebook,...

1
  Thời gian chương trình:

 20/10/2019 - 14/12/2019 (08 tuần)

2
  Sản phẩm áp dụng:

Thẻ tín dụng Shinhan Visa Cash-back / Hi-point / Consumer hạng Chuẩn;

Thẻ tín dụng Shinhan Visa Cash-back / Hi-point / Consumer / E-card hạng Vàng;

Thẻ tín dụng Shinhan Visa Cash-back / Hi-point / Consumer / Travel hạng Bạch Kim;

Thẻ tín dụng Shinhan Visa PMW hạng Bạch Kim.

Thể lệ chương trình: 

Chủ Thẻ thỏa điều kiện chi tiêu sớm nhất mỗi tuần nhận ngay:

Chủ Thẻ hợp lệ sẽ nhận được tin nhắn thông báo kết quả giải thưởng mỗi tuần.

Thời gian trao thưởng:

- Các Chủ Thẻ thắng giải của các Tuần 01, 02, 03 và 04 sẽ được nhận giải không trễ hơn ngày 30/11/2019.

- Các Chủ Thẻ thắng giải của các Tuần 05, 06, 07 và 08 sẽ được nhận giải không trễ hơn ngày 31/12/2019.

Điều kiện và điều khoản Áp dụng