Mở thẻ Tín Dụng Shinhan - Lotte Mart nhận bình giữ nhiệt cao cấp

1
  Thời gian chương trình:
  •  01/01/2020 - 31/03/2020
2
  Sản phẩm áp dụng:
  • Thẻ tín dụng Shinhan Visa Lotte - Mart
Đối tượng và phạm vi áp dụng:
- Để tham gia chương trình, Chủ thẻ Tín Dụng Visa Shinhan – Lotte Mart (“Chủ Thẻ”) cần nộp đầy đủ hồ sơ mở Thẻ tín dụng mới đến Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam (“Shinhan”) và Thẻ tín dụng cần được duyệt bởi Shinhan từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/03/2020 (bao gồm cả hai ngày).
- Quà tặng phích giữ nhiệt ELMICH Inox (500ml) cho Chủ thẻ tín dụng Visa Shinhan – Lotte Mart đủ điều kiện có tổng chi tiêu tối thiểu 2 triệu đồng tại Lotte Mart hoặc ứng dụng Speed L trong vòng 90 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ.
-Phạm vi áp dụng:  Tại các chi nhánh thuộc Ngân hàng Shinhan và Smart Credit.

                                                  

Điều kiện và điều khoản Áp dụng

Mở thẻ tại link