1
Chi tiết chương trình:

Chương trình áp dụng cho những khách hàng cá nhân mới và hiện hữu không thực hiện đăng nhập vào Internet Banking/Mobile Banking SOL từ 01/01/2022 đến 30/06/2022:

Nội dung giải thưởngGiải thưởng (VNĐ)
Đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL lần đầu tiên50.000
Đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL lần đầu tiên trong tháng tiếp theo10.000
Thực hiện thành công 01 giao dịch tài chính hợp lệ thuộc nhóm 1 lần đầu tiên trong tháng10.000
Thực hiện thành công 01 giao dịch tài chính hợp lệ thuộc nhóm 2 lần đầu tiên trong tháng10.000

 

Lưu ý:

(**) Giao dịch ghi nợ tài chính hợp lệ bao gồm:

- Nhóm 1:

  • Giao dịch chuyển tiền đến thẻ, tài khoản (không bao gồm chuyển tiền nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Shinhan)
  • Giao dịch chuyển tiền đến số điện thoại
  • Giao dịch quà tặng
  • Thanh toán qua VNPAY QR

- Nhóm 2:

  • Nạp tiền điện thoại
  • Nạp tiền ví điện tử
  • Thanh toán hóa đơn

Giao dịch ghi nợ tài chính hợp lệ không bao gồm các giao dịch bị hủy hoặc giao dịch chưa hoàn thành.

2
Sản phẩm áp dụng:

Chương trình áp dụng cho việc đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL và thực hiện giao dịch.

3
Thời hạn chương trình:

Chương trình áp dụng từ 01/07/2022 đến 31/12/2022.

4
Điều kiện điều khoản áp dụng:

Tại đây.