CHI TIÊU VÀ NHẬN CƠ HỘI SỞ HỮU VOUCHER NGUYỄN KIM TRỊ GIÁ 40 TRIỆU ĐỒNG

Thời hạn chương trình

16/1/2018 – 17/3/2018


Chi tiết chương trình

a. Thẻ Tín Dụng Visa Cash-back Chuẩn, Thẻ Tín Dụng Visa Cash-back Vàng, Thẻ Tín Dụng Visa Cash-back Platinum, Thẻ Tín Dụng Visa Private Wealth Management (PWM) Platinum, Thẻ Tín Dụng Visa Travel Platinum (Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ có lịch sử tín dụng tốt (“Chủ Thẻ”)

- Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như bảng sau:

Giải chínhGiải Phụ
Tất cả hạng thẻ nêu trênCash-back ChuẩnCash-back VàngCash-back Platinum/PWM Platinum/Travel Platinum
Giải thưởngPhiếu quà tặng Nguyễn Kim trị giá 40 triệu đồngPhiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 300.000 đồngPhiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 500.000 đồngPhiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 1 triệu đồng
Số lượng135050100
Số điểm tối thiểu1502560120

- Cách thức tham gia chương trình: 

Soạn SHCARD-CB gửi 6089
*Lưu ý: Số điện thoại phải được đăng ký với Ngân Hàng cho Thẻ Tín Dụng

Chi tiết xem tại đây


b. Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá nhân Chuẩn, Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá nhân Vàng, Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá nhân Platinum, Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá nhân Hi-Point Chuẩn, Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá nhân Hi-Point Vàng, Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá nhân Hi-Point Platinum

- Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như bảng sau:

Giải chínhGiải Phụ
Tất cả hạng thẻ nêu trênChuẩn/Hi-Point ChuẩnVàng/Hi-Point VàngPlatinum/Hi-Point Platinum
Giải thưởngPhiếu quà tặng Nguyễn Kim trị giá 40 triệu đồngPhiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 300.000 đồngPhiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 500.000 đồngPhiếu quà tặng điện tử Lazada trị giá 1 triệu đồng
Số lượng12012060
Số điểm tối thiểu1502560120

- Cách thức tham gia chương trình: 

Soạn SHCARD-HP gửi 6089
*Lưu ý: Số điện thoại phải được đăng ký với Ngân Hàng cho Thẻ Tín Dụng

Chi tiết xem tại đây

Thể lệ chương trình

  • Tổng chi tiêu thanh toán được cộng dồn từ chi tiêu tại máy cà thẻ và trực tuyến trong nước và quốc tế của hạng thẻ nêu trên mà Chủ Thẻ đang sở hữu trong Thời Hạn Chương Trình
  • Giao dịch trong nước được định nghĩa là giao dịch được thực hiện bằng Việt Nam Đồng. Giao dịch nước ngoài được định nghĩa là giao dịch được thực hiện với loại tiền tệ khác Việt Nam Đồng. Chủ Thẻ sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi chi tiêu 100.000 trong nước và 3 điểm cho mỗi chi tiêu 100.000 nước ngoài.