Hết Hạ Chu Du, Sang Thu Đến Trường 

1
  Thời gian chương trình:

 20/08/2019 - 10/10/2019

2
  Sản phẩm áp dụng:
 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cash-back/Hi-point/Consumer hạng Chuẩn;
 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cash-back/Hi-point/Consumer/E-card hạng Vàng;
 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cash-back/Hi-point/Consumer/Travel hạng Bạch Kim;
 • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa PWM hạng Bạch Kim.

Thể lệ chương trình: 

 • Ưu đãi 1: Trả góp học phí với lãi suất đặc biệt 1%/tháng (áp dụng cho kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng)
  • Bước 1: Thực hiện giao dịch từ 5.000.000 VNĐ thuộc lĩnh vực Giáo dục
  • Bước 2: Đăng ký chuyển đổi trả góp bằng cách soạn SHTG_[04 số cuối của Thẻ]_[06 số mã chuẩn chi]_[kỳ hạn trả góp 6 tháng cho 6 tháng hoặc 12 tháng cho 12 tháng] gửi đến 6089
  • Ngân hàng Shinhan sẽ gửi tin nhắn xác nhận chậm nhất là 14 ngày kể từ ngày nhận đăng ký.
 • Ưu đãi 2: Nhận ngay voucher mua sắm Shopee trị giá đến 3.000.000 VNĐ khi có tổng giao dịch thuộc lĩnh vực Giáo dục từ 15.000.000 VNĐ trong thời gian khuyến mãi.

Điều kiện và điều khoản Áp dụng