Cùng chia sẻ niềm vui với bạn bè khi giới thiệu thẻ tín dụng Shinhan

Người giới thiệu hợp lệ
 • Tất cả Chủ Thẻ Chính sở hữu thẻ tín dụng cá nhân Shinhan/ANZ.
 •  Số điện thoại tham gia chương trình của người giới thiệu phải được đăng ký với Shinhan . 
Thời hạn chương trình
 •  24/09-24/11/2018

Nội dung chương trình

1
Quà tặng: 
 • Với mỗi lần giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ nhận được 200.000 VNĐ
 • Với 3 lần giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ nhận thêm 500.000 VNĐ
 • Mỗi người giới thiệu sẽ nhận tối đa 5.000.000 VND trong suốt chương trình
2
Cách thức tham gia
 • Người giới thiệu sử dụng số điện thoại đã đăng ký với Shinhan để nhắn tin theo cú pháp bên dưới đến 6089:

  <SHMGM> <khoảng cách> <số điện thoại người được giới thiệu>

 • Ví dụ: Chủ thẻ A muốn giới thiệu bạn có số điện thoại 0123456789 tham gia chương trình Member gets member, Chủ thẻ A cần sử dụng số điện thoại đã đăng ký với Shinhan  để nhắn tin theo cú pháp sau và gửi đến 6089

  SHMGM 0123456789

 • Để phản hồi đã nhận được thông tin, Shinhan sẽ gửi tin nhắn thông báo đến người giới thiệu và người được giới thiệu.
3
Giới thiệu thành công
 • Người giới thiệu cần cung cấp chính xác thông tin của người được giới thiệu theo cú pháp tin nhắn gửi đến 6089; và
 • Người được giới thiệu nộp hồ sơ mở thẻ và đầy đủ giấy tờ đến Shinhan trong khoảng thời gian từ 24/9/2018 đến 3/12/2018; và
 • Thẻ tín dụng của người được giới thiệu cần được Shinhan phê duyệt không trễ hơn 7/12/2018; và
 • Thẻ tín dụng của người được giới thiệu không được phát sinh nợ xấu, giao dịch gian lận, vượt quá hạn mức, bị hủy hoặc bị bắt buộc hủy trong thời gian chương trình
 • Chi tiết điều kiện điều khoản tại đây