Cùng thẻ tín dụng Shinhan, bước vào thế giới ưu đãi

1. Thời hạn chương trình: Từ ngày 10/12/2018  đến ngày 28/02/2019

2. Sản phẩm khuyến mại:

  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Chuẩn,
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Vàng,
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Bạch Kim,
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Chuẩn,
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Vàng,
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Bạch Kim,
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Travel Bạch Kim.

3. Thể lệ chương trình:

Để tham gia chương trình, Chủ thẻ cần nộp đầy đủ hồ sơ mở Thẻ tín dụng mới từ ngày 10/12/2018 đến Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam (“Shinhan”) và Thẻ tín dụng cần được duyệt bởi Shinhan từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 28/02/2019; và cần đáp ứng những điều kiện như bảng sau:

 


4. Điều kiện & Điều khoản: Vui lòng xem chi tiết tại đây