Cùng chia sẻ niềm vui với bạn bè khi giới thiệu thẻ tín dụng Shinhan

Người giới thiệu hợp lệ
 • Tất cả Chủ Thẻ Chính sở hữu thẻ tín dụng cá nhân Shinhan/ANZ.
 •  Số điện thoại tham gia chương trình của người giới thiệu phải được đăng ký với Shinhan . 
Thời hạn chương trình
 •  15/03 - 15/05/2019

Nội dung chương trình

1
Quà tặng: 
 • Với mỗi lần giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ nhận được 200.000 VNĐ
 • Với 3 lần giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ nhận thêm 500.000 VNĐ
 • Mỗi người giới thiệu sẽ nhận tối đa 5.000.000 VND trong suốt chương trình
2
Cách thức tham gia
 • Người giới thiệu sử dụng số điện thoại đã đăng ký với Shinhan để nhắn tin theo cú pháp bên dưới đến 6089:

 • Ví dụ: Chủ thẻ A muốn giới thiệu bạn có số điện thoại 0123456789 tham gia chương trình Member gets member, Chủ thẻ A cần sử dụng số điện thoại đã đăng ký với Shinhan  để nhắn tin theo cú pháp sau và gửi đến 6089

  SHMGM 0123456789

 • Để phản hồi đã nhận được thông tin, Shinhan sẽ gửi tin nhắn thông báo đến người giới thiệu và người được giới thiệu.
3
Giới thiệu thành công
 • Người giới thiệu cần cung cấp chính xác thông tin của người được giới thiệu theo cú pháp tin nhắn gửi đến 6089; và
 • Người được giới thiệu nộp hồ sơ mở thẻ và đầy đủ giấy tờ đến Shinhan trong khoảng thời gian từ 15/03/2019 đến 15/05/2018; và
 • Thẻ tín dụng của người được giới thiệu cần được Shinhan phê duyệt không trễ hơn 15/05/2018; và
 • Thẻ tín dụng của người được giới thiệu phải được kích hoạt và có ít nhất 01 (một) giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
 • Chi tiết điều kiện điều khoản tại đây