Giới thiệu

Khách hàng cài đặt ứng dụng Smail trên thiết bị di động để sử dụng các chức năng sau:

  • Thông báo Ghi có/Ghi nợ: Thông báo sẽ được gửi khi tài khoản đăng ký có bất kỳ giao dịch ghi có/ghi nợ nào.
  • Trạng thái tài chính: Theo dõi tình trạng biến động số dư tài khoản.
  • Chức năng ghi chú: Khách hàng có thể quản lý giao dịch hiệu quả bằng cách tự thêm ghi chú cho từng giao dịch.
  • Thông báo của ngân hàng về khuyến mãi, thông tin tài chính...

Tiện ích

Hiệu quả về chi phí: Miễn phí đăng ký và duy trì dịch vụ.
Tiện dụng: Không cần đăng ký dịch vụ, có thể thêm ghi chú cho mỗi giao dịch, quản lý giao dịch tài chính 24/7.
An toàn và đơn giản: Xác thực khách hàng một cách bảo mật bằng tài khoản hoặc thông tin Internet Banking, giao diện thân thiện người dùng.