Giới thiệu

Dịch vụ liên kết thẻ ATM Shinhan với ví điện tử GrabPay by Moca cho phép chủ thẻ ATM của Ngân hàng Shinhan thực hiện các giao dịch thanh toán, mua sắm thông qua ứng dụng Grab và Moca như

Nạp tiền từ thẻ ATM của Ngân hàng Shinhan

Sử dụng dịch vụ của Grab

Thanh toán hóa đơn hoặc thanh toán bằng mã QR của Moca.

Chuyển tiền giữa các tài khoản Moca

Rút tiền từ ví GrabPay by Moca về tài khoản ngân hàng

Hạn mức giao dịch

Loại hạn mứcHạn mức giao dịchHạn mức ngày

Nạp/chuyển tiền từ thẻ ATM đến ví GrabPay by Moca

Tối thiểu: 10.000 đồng/giao dịch

Tối đa: 5.000.000 đồng/giao dịch

Tối đa 5.000.000 đồng/ngày

Chuyển tiền từ ví GrabPay by Moca đến thẻ ATM

Tối thiểu: 50.000 đồng/giao dịch

Tối đa: 2.000.000 đồng/giao dịch

Tối đa 03 giao dịch trong ngày

Tối đa 5.000.000 đồng/ngày

Số dư trong ví GrabPay by Moca

Tối đa 5.000.000 đồng

Hướng dẫn liên kết thẻ ATM với ví điện tử GrabPay by Moca, vui lòng xem tại đây

Khuyến mãi

Shinhan Bank
View more