Giới Thiệu

Đây là loại tài khoản đáp ứng nhu cầu tích lũy số tiền nhỏ hàng tháng, từ nguồn tiền nhàn rỗi, để đạt số tiền lớn trong tương lai.

Loại tiền: VND, USD

Kỳ hạn: Từ 6 – 36 tháng

Số dư tối thiểu: 100.000 VND hoặc 10 USD

Lãi suất: Lãi suất được trả một lần vào cuối kỳ

Phương pháp gửi tiền: Chuyển khoản nội bộ/ Tự động chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Phạm vi dịch vụ: Dễ dàng tra cứu số dư tài khoản và giao dịch bằng Internet Banking hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Tiện Ích

Miễn phí mở tài khoản

Lãi suất cạnh tranh hấp dẫn

Kỳ hạn đa dạng

Giấy Tờ Cần Thiết

Đơn yêu cầu mở tài khoản, tải tại đây

Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận mã số thuế

Con dấu và đăng ký mẫu dấu

Giấy chứng nhận người đại diện hợp pháp theo pháp luật – chủ tài khoản hoặc người uỷ quyền(nếu có) và bản gốc CMND/Hộ chiếu.