Giới Thiệu

Tiền gửi không kỳ hạn là tiền gửi thanh toán, giúp khách hàng chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, chính xác.

  • Loại tiền: VND, USD, EUR
  • Lãi suất: Lãi suất được trả hàng tháng
  • Cách thức gửi tiền: Nộp tiền mặt/chuyển khoản nội bộ/chuyển khoản trong hoặc ngoài nước.
  • Phạm vi dịch vụ: Dễ dàng tra cứu số dư tài khoản và giao dịch bằng Internet Banking hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Tiện Ích

Không phí dịch đăng ký/ mở tài khoản

Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh

Không yêu cầu số dư tối thiểu

Không phí quản lý hàng tháng

Dễ dàng chuyển khoản mở tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản tích luỹ định kỳ

Giấy Tờ Cần Thiết

Đơn yêu cầu mở tài khoản, tải tại đây

Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận mã số thuế

Con dấu và đăng ký mẫu dấu

Giấy chứng nhận người đại diện hợp pháp theo pháp luật – chủ tài khoản hoặc người uỷ quyền(nếu có) và bản gốc CMND/Hộ chiếu